Svenska BågjägareförbunderKurser 23-24 september 2017 - IBEP

IBEP Kurs

 

Plats:
Söderhamn/Trönö

Datum:
23-24 september 2017

 

Innehåll:
Kursen ger dig kompetens för "International Bowhunter Education Program" -IBEP efter avklarade prov.

 

Krav:
Du skall ha avklarade kurser/examen Jägarskolan-Jägarexamen inklusive alla skjutproven. Dvs ett komplett Svensk Jägarexamen.
Dessutom ska du ha en väl inskjuten pilbåge med jaktspetsförsedd pil (fasta spetsar).

Kostnad:
Pris för kursen är 2775:- inkl kursmaterial, litteratur, tavla för skjutprov, fika och avgifter för teori och praktiskt prov, bevis och tygmärke.

Som medlem i SBJF har du ett subventionerat Medlemspris 1975:- inkl kursmaterial, litteratur, fika, tavla för skjutprov och samtliga provavgifter, bevis och tygmärke.


Mer information:

Material, litteratur och vägbeskrivning till kursen skickas efter anmälan.

Mat och logi:  Servering finns på kursgården liksom logi av enklare standard, kontakta kursansvarig för mer information. Camping finns i Trönö och hotell i Söderhamn.

Anmälan:

Betala kursavgiften till Svenska Bågjägareförbundets konto PG 495 61 24-4

Märk med IBEP 170812, namn och e-postadress !

Vi reserverar oss för att kursen kan ställas in vid lågt deltagarantal.

Ansvarig:
Ulf Backman (070 - 525 18 37)

Jakt på storvilt med pilbåge i Finland

Finland tar ett beslut om jakt på storvilt med pilbåge.

Finlands Parlament har den 20e juni ändrat Jaktlagen så att det nu är möjligt att jaga vitsvanshjort, dov och kronhjort, vildren, mufflon och vildsvin med pil och båge.

Jaktförordningen är inte klar i skrivande stund men intentionen är att ett skjutprov kommer att krävas av de framtida bågjägarna vidare kommer regelverket innebära en vidareutbildning av provledare för de kommande kompetensproven.

Jaktförordningen planeras att bli klar under hösten 2017, under tiden har den som önskar jaga rådjur med pil och båge dispens från kravet att ha genomfört skjutprovet till den 1 januari 2018.

I Finland har det alltid funnits möjlighet att jaga med pil och båge. Redan 1993 reglerades jakten så att den i princip gällde småvilt, I April 2001 reglerades jakten så att man även kunde jaga rådjur och bäver efter att det Finska Bågjägareförbundet har gemensamt och under en tid arbetat för en förändring av lagen. Gårdagens beslut kom efter ett flertal års samarbete mellan det Finska Jägareförbundet och det Finska Bågjägareförbundet.

 

Anders Gejer

Avsked från styrelsearbetet

2017 06 18 AbschlussStyrelseKära medlemmar och bågjaktskamrater.

 

Efter 6 år i styrelsen i Svenska Bågjägareförbundet väljer jag att lämna min plats som webmaster, sekreterare och "allpysslare" mitt under mandatperioden.

 

Jag är givetvis fortsatt optimistisk att vi förr eller senare får bågjakt här hemma i Sverige. Detta gäller speciellt nu när Svenska Jägareförbundet har tyglarna fast i sina händer och styr upp på ett professionellt och medvetet sätt, precis som det ska vara. Det som slår mig mest - i positiv anda - är den överväldigande positiva inställningen gentemot bågjakt från alla håll.

Jag kommer fortsätta att tala för bågjakten även utanför bågjägareförbundets styrelse för det är etiskt korrekt och fungerar tekniskt.

Jag vill dock inte lämna utan en aning självkritik och be om överseende med stav- och sakfel som smugit sig in under åren samt under vissa perioder något försenade medlemskort.

Det har varit en mycket givande - ibland jobbig - tid i förbundet där en del av administrationen (utskick, hemsidan, adressändringar, möteskallelser, protokoll, ...) kunde automatiseras i den mån att nu oftast bara en enkel knapptryckning behövs för att utföra nödvändiga uppgifter, t.ex. skicka iväg medlemskort (ni såg meddelandet ang "digitala medlemskort") eller automatiskt färgade kolumner i medlemsregistret och serverhantering av våra filer i olika former redan innan DropBox användes med samma självklarhet som det görs idag.

Det finns dock några bitar som man behöver ta itu med fram till nästa år, då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft. Även här har informationsutbyte med Jägareförbundet inletts.

 

Nu är det dags för mig att gå vidare och anta nya utmaningar.

 

Se till att du kommer till nästa års årsmöte!

 

Bästa bågjägarhälsningar och lycka till med det du älskar mest!

Thorsten Michelfelder

En bra pil är släppt

Et fantastisk positivt och visionärt samarbete mellan Svenska Jägareförbundets (SJF) och Svenska Bågjägareforbundet (SBJF) lovar bra för framtiden för jakt med pil och båge i Sverige. Vi kommer samman utforma förslag till regelverk, så att beslutande instans blir Naturvårdsverket.

Positiv beslut blev fattat för denna motion på SJF´årstämma "Förbundsstyrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att i samarbete med Svenska Bågjägareförbundet, på lämpligt sätt utforma ett förslag som utifrån tekniska och juridiska krav följer föreslagna riktlinjer för bågjakt samt driva frågan på lämpligt sätt mot berörda myndigheter."

Förslaget har varit ute på remiss hos Jägareförbundets länsföreningar. 16 av 22 har besvarat remissen. Se nedan vilka synpunkter som inkom:

2017 06 08 Remissvar

Vissa justeringen är redan gjort, se nedan. Där finns frågor kvar rörande bl.a. hur uppsiktsjakt löses rent juridiskt? Finns det anledning att införa indelning av pilbågar för "högviltjakt" och "småviltjakt"?

2017 06 08 ForslagAndringarRegelverk

Frågor kring krav på jägaren och pilbåge/pil samt utbildning och bågjägarexamen skal vi också jobba vidare på.

Vi i SBJF ser fram mot en spännande höst med fortsatta jobbat på de sista utmaningar i regelverket kring bågjakt.

 

Else Ammentorp

Ordförande

Bågjaktsmotioner: Regelverk för införande av bågjakt

Idag, söndagen 4 juni, på andra dagen av Svenska Jägareförbundets årsstämma vid huvudkontoret i Öster Malma, togs ett enhälligt beslut om att gå vidare med resultatet av motionerna rörande bågjakt som avhandlades 2016.

Dessa "bågjaktsmotioner" gav  Jägareförbundets styrelse 2016 i uppdrag att ta fram ett "Regelverk för införande av bågjakt". Ett förslag till regelverk skickades under våren 2017 ut på remiss till samtliga länsföreningar. Remissvaren samlades och sammanställdes i en kort presentation som visades under Jägareförbundets årsstämma idag.

Det ändringsförslag som inkom via remissvar och som är mest intressant för oss bågjägare är att regelverket ska ändras så att det omfattar allt vilt förutom stora rovdjur och säl som jaktbart vilt. Den ändringen, som också antogs av årsstämman, innebär alltså att även älgen tas med i regelverket. Dessutom var det ett antal mindre ändringar rörande tekniska benämningar.

Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är Svenska Naturvårdsverket som beslutar om införande av bågjakt och alla detaljer. Ändå är vi i Bågjägareförbundet mycket glada över detta stöd från våra jaktkamrater inom Jägareförbundet.

Årsstämman beslutade enhälligt och utan vidare diskussioner att ge Svenska Jägareförbundets styrelse med nyvalda ordförande Torbjörn Larsson i spetsen (Stort grattis och lycka till!) i uppdrag att i samarbete med Svenska Bågjägarförbundet arbeta vidare mot berörda myndigheter för att bågjakt ska införas i Sverige.

Medlemskort digitalt

Sedan 1 april har Postnord nu efter föreningsbrev också tagit bort möjligheten att skicka ekonomibrev. Samtidigt har priset för ett vanligt frimärke höjts till 7kr.

Samtidigt är det mycket manuellt arbete med att hantera, skriva ut och posta medlemskorten. Detta medförde att det under våren tyvärr gick mycket trögt att skicka ut dessa till våra medlemmar.

För att göra administrationen smidigare och spara lite pengar för förbundet har vi beslutat att istället skicka medlemskorten - som intyg på att vi har tagit emot din betalning av medlemsavgiften - via e-post.

Vi är medvetna om att det finns några medlemmar som inte har lämnat sin e-postadress till förbundet. Därför vill vi be dig att sprida informationen och gå till adressändringsformuläret, där du kan uppdatera dina uppgifter med en giltig e-postadress.

 

Adressändringsformuläret hittar du här.

 

Tack så mycket för hjälpen!

Årsmötet i boken

2017 04 30 Arsmotesjaktstig12017 04 30 Arsmotesjaktstig2

Efter en hel helg i bågjaktens namn har vi nu haft både årsmöte i Ånnaboda och årsmötesjaktstig på 3Dranchen norr om Örebro.

 

På lördagen började vi med att träffas till gemensam lunch där vi hade intressanta diskussioner både om jakt och pilbågen och självfallet om bågjakten.

Efter lunchen började vi med årsmötespunkterna. Redan vid mötets början behövde dagordningen utökas med några punkter som styrelsen ombads att avrapportera. Detta ledde till givande diskussioner mellan styrelsen och närvarande medlemmar.

 

Årsmöteshelgen fortsatte kl. 9:00 på söndag morgon för gemensamt skytte på årsmötesjaktstigen.

Vi hade en mycket trevlig tid där vädret med strålande sol och behagliga vårtemperaturer gjorde sitt för att höja stämningen.

 

Om du är medlem och intresserad av att ta del av årsmötesprotokollet, är du välkommen att höra av dig till sekreteraren genom att skriva ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som gjorde sig besväret att åka till årsmötet för att påverka och göra sin röst hörd. Ett speciellt tack går till er som stannade kvar till söndagen och deltog vid årsmötesjaktstigen. Det var en mycket trevlig förmiddag. Tack också till Bergslagens Bågjägare som planerade och arrangerade helgen!

 

Bli medlem!

Stöd införandet av bågjakt, spridning av korrekt (saklig och vetenskaplig) information samt utbildning av bågjägare.

Bli medlem nu!

Enkätfråga

Jagade du med pilbågen under senaste jaktsäsongen?

Berätta om dina upplevelser

Skicka in berättelsen av dina upplevelser och bifoga ett antal bilder.

Det kommer alla medlemmar tillgodo!

Vi kan lägga ut det på hemsidan eller ha en artikel i tidningen.

Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du annonsera ?

... på vår hemsida?
eller
... i vår förbundstidning?

Hör av dig!